10% voor de mooie wereld.

 

De wereld mooier maken, bijdragen aan realiseren van organisatie-doelstellingen en mensen ondersteunen.
Altijd gericht op verbeteren en verbinden. Verbinden van hart en hoofd, verbinden van doelstelling met resultaat met vakmatige expertise met persoonlijkheid, verbinden van mensen.

Ik doe mijn best om hieraan 24/7 bij te dragen.
In mijn bedrijf SURE levert dit financieel resultaat op.
Met ingang van 2016 gaat jaarlijks 10% van de winst naar het bijdragen aan deze mooie wereld.
Door bijvoorbeeld ondersteunen van eerlijke productie en eerlijke handel, duurzaamheid voor mens, bedrijf en maatschappij.

2018  The Sure Way