Zo behaal je voordelen uit de kasstroomplanning.

Deel 2 van het kennisprogramma ‘continuïteitsverbetering’.

Zo behaal je voordelen uit de kasstroomplanning:

1. uitwerken van doelstellingen en plannen

2. afstemmen en neuzen dezelfde kant op


Steeds vertalen we de plannen en de mate van afstemming naar geldstromen.
Voorbeelden van deze plannen zijn: verkoopplan (oa aan wie, welk marktsegment wil je wat wanneer verkopen), productieplan (voor zowel producten als diensten), ontwikkelplan (van producten, diensten en mensen), enzovoort.

Werk deze plannen uit:

a) specificeer de doelen van de plannen (benefits)

b) waarom zijn deze doelen belangrijk voor de onderneming nu en komende jaren

c) welke activiteiten vinden wanneer plaats (timescales)

d) wanneer zijn welke en hoeveel interne en externe resources nodig

e) wat is hiervan de financiële impact (budget)

f) hou rekening met leveringstijden en betalingstermijnen

g) welke risico's zijn er en wat zijn de gevolgen hiervan als deze zich voordoen (risks)

Zet deze ontvangsten en uitgaven in de kasstroomplanning. Vul dit aan met de vaste kosten zoals huur, salariskosten en dergelijke. Het saldo liquide middelen aan het eind van elke periode is nu zichtbaar.

De gevolgen van beslissingen en verschuivingen zijn direct zichtbaar. Het ondernemingsjaarplan wordt met deze aanpak tastbaar en concreet. Als de kasstroomplanning niet het gewenste resultaat laat zien dan kan het jaarplan worden aangepast en/of het werkkapitaal worden geoptimaliseerd.

Door overleg en afstemming komen de neuzen dezelfde kant op. Iets wat veel ondernemers en managementteams wensen.
De kwaliteit van het overleg en de afspraken bepaalt in grote mate het eindsucces.

Andere voordelen van deze aanpak zijn:

a) er vindt met regelmaat overleg plaats over waar de onderneming zich op richt en waarom

b) plannen worden daadwerkelijk uitgewerkt en afgestemd

c) er is inzicht of de geplande inzet van (human) resources tot over of onderbezetting leidt

d) leiden de plannen en activiteiten tot de gewenste financiële en niet-financiële resultaten

e) door op deze manier aan de slag te gaan is er een kasstroomplanning, rolling forecast en jaarplan in één.

 

 Op 12 oktober komt “Hoe bepalen welke plannen uit te voeren?”, het vervolgartikel in dit kennisprogramma over ‘continuïteitsverbetering’.

 

Wil je zeker zijn dat je dit kennisprogramma ontvangt?

Schrijf je dan in via de "inschrijven nieuwsbrief" button rechtsboven op deze website.

 

 

 

2021  The Sure Way