Daniel heeft een inhoudelijke en cultuurbijdrage geleverd aan de vorming van de nieuwe afdeling Business Control. In deze periode heb ik Daniel leren kennen als een vakkundig, doortastende en flexibele medewerker die met passie en betrokkenheid deze opdracht vervulde.
Aansluitend op deze opdracht heb ik Daniel gevraagd een coördinerende rol te nemen in het jaarrekeningtraject voor de verantwoording van de WMO en JW. Een complexe opdracht bij gewijzigde zorgfinanciering en laat beschikbaar komen van de controle protocollen. Mede door de gedreven inzet van Daniel is dit tot een goed einde gebracht binnen de tijd die daarvoor stond.
Daniel is nieuwsgierig, leergierig en "nee" of "kan niet" bestaan bij hem niet. Hij bedenkt samen met de klant een creatieve oplossing om te komen tot een bevredigende werkwijze, waar ieders belang wordt gediend.

Erica Fabrie, Manager Operations Middin 

 

In het inhuren van Daniel heb ik hem leren kennen als een bijzondere combinatie van financieel sterk onderlegd, ondernemend, mensgericht en meer dan bereid om zelf zijn handen uit zijn mouwen te steken. Hij heeft mij en mijn bedrijf geholpen in een roerige periode om het financieel management en business control deel van de organisatie te stroomlijnen.

Tijl Koenderink, Directeur Novilo

 

Daniel is een gedreven expert op zowel financiele en organisatorische aspecten van bedrijven. Hij kan goed luisteren en laat voldoende ruimte voor alle betrokkenen. Hij slaagt er in om op zijn bescheiden wijze grote en vooral positieve veranderingen tot stand te brengen en is voor ons van grote waarde gebleken.

Joost Heessels, Directeur Magenta Publishing

  

Daniel is a detailed-oriented manager, who is willing to run 'the additional mile' and is willing to put a lot of effort and time in getting things done. Even if things are not working out as expected, Daniel does not give up and stays positive.

Alex van Denderen, Vice President Finance & IT Belden EMEA

 

Daniel brought great value to Dalli de Klok. To summarize his top qualities: Leadership, Highly dedicated to company’s results, High integrity, No-nonsense approach, Hard working, Excellent coaching skills.

Robert Eikelboom, Directeur Dalli de Klok BV en Manager Europese Productielokaties

 

Daniël heeft enorm veel kennis van zaken. Met praktische stappen heeft hij mij geholpen om weer de financiële ballast op dit terrein weg te halen en terug naar de basis te gaan. Mijn bedrijf is weer veranderd naar een gezond financiële en beheersbare bedrijf. Hiermee is de opwaartse lijn ingezet.

Giovanni Vriens, Innovator, trendwatcher, consultant op bedrijfsniveau en IT zaken

 

Daniël heeft Techwatch gedurende ruim twee jaar intensief begeleid. Daarbij heeft hij geholpen om onze doelen - een betere slagvaardigheid in de sales (inclusief rapportage), voorspelbaarheid van de business (door middel van een doorwrochte liquiditeitsprognose en begroting) - ruimschoots behaald. Het resultaat was een significant hogere winst. Daniël is in staat scherpe vragen te stellen om de zwakke punten van ondernemingen op tafel te krijgen en te helpen om voor die problemen oplossingen te vinden.

René Raaijmakers, Directeur Techwatch

 

Daniel weet van aanpakken en is ter zake kundig. Bij onderdelen waar hij minder kennis van heeft, zorgt hij dat hij goed geinformeerd is en het proces ook daarop goed kan sturen. Hij is steeds in staat om tijdens een proces de betrokkenen actief en op het einddoel gericht te houden. Fouten worden uiteraard wel besproken, maar vooral om er van te leren en snel oplossend gericht er mee verder te gaan. Planningen worden door hem goed bewaakt en gestuurd. Daniel is heel erg prettig in de omgang en fijn om mee samen te werken, waarbij ook de persoonlijke en sociale kant op een erg positieve manier meeloopt en daardoor weer stimulerend werkt.

Joop Gokke, Testcoordinator BCS HRM en Salarisadministratie BV

 

Daniël heeft het vermogen goed te luisteren en op het juiste moment vragen te stellen die je aan het denken zetten.

Rody Middelkoop, Hogeschool Docent en Consultant

 

Daniël heeft een tweetal teamleiders nieuwe handelswijzes aangeleerd die hun kwaliteiten sterk heeft doen toenemen. Verder heeft hij meerdere medewerkers begeleid bij loopbaanontwikkeling. Dit heeft bij hen zowel in werk als privé de touwtjes terug in handen gegeven. Wat ons het meest heeft geholpen is zijn hands-on aanpak die echt vanuit de klant wordt benaderd. Nog steeds gebruiken we zijn handvatten.

Monique Laverman, HR Adviseur Pluryn

2021  The Sure Way